Loading...
Language selection: Ελληνικά English

Login

Ξέχασα τον κωδικό μου

Κατηγορίες

 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ


ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


MANUAL - VIDEO

OPLISMOS

Το Οplismos είναι πρόγραμμα πρωτοποριακού τρόπου σχεδίασης διατομών δομικών στοιχείων (υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων, δοκών) και τεχνικών έργων (τοίχων αντιστήριξης, κιβωτοειδών διατομών κ.λ.π.), από τον μελετητή.

Το Oplismos είναι ανεξάρτητο απο οιονδήποτε κανονισμό παλαιό, ισχύοντα ή νέο και κατά συνέπεια δεν απαιτεί συντήρηση ή αναβάθμιση.

Οι ποιότητες των υλικών σκυροδέματος – χάλυβα, οι παράμετροι και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους ((fck, fyk, fbd, Ecm, διάμετροι ράβδων, βάρος, διάμετροι τυμπάνων, πάχος νευρώσεων ράβδων κ.λ.π), καθώς και οι συντελεστές ασφαλείας, δύνανται να τροποποιηθούν, ενώ παράλληλα δίδεται η δυνατότητα εισαγωγής νέων τιμών τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μελετητή.

Για τη δημιουργία του προγράμματος επιλύθηκαν σύνθετα προβλήματα της υπολογιστικής (αλγοριθμικής) αναλυτικής γεωμετρίας.

Το Oplismos απευθύνεται σε μελετητικά γραφεία, σε εργοληπτικές εταιρείες, σε κέντρα επεξεργασίας και διαθέσεως χάλυβα, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λ.π.

Το πρόγραμμα έγινε με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών του γραφείου μας για την σχεδιαστική απόδοση των μελετών, στο τελικό στάδιο εφαρμογής τους με ακριβείς λεπτομέρειες των διατομών των δομικών στοιχείων και των προμετρήσεων τους (κατάλογοι οπλισμού, κατάλογοι κοπής κ.λ.π.).

Η κατασκευή του προγράμματος βασίσθηκε:

Α) Στην επίλυση προβλημάτων της αναλυτικής υπολογιστικής (αλγοριθμικής) γεωμετρίας τα οποία προέκυψαν από την ανάγκη αυτόματης σχεδίασης κατασκευαστικών λεπτομερειών των διατομών των δομικών στοιχείων.

Β) Οι εξισώσεις, οι αλγόριθμοι, κ.λ.π, η σύνταξη των κειμένων και σχεδίων του υποστηρικτικού έντυπου υλικού (ενημερωτικό και τεχνικό φυλλάδιο) καθώς και οι έλεγχοι του προγράμματος Oplismos έγιναν από τους συνεργάτες του γραφείου που εργάσθηκαν ως αναλυτές, προγραμματιστές και ελεγκτές των αποτελεσμάτων, παράλληλα με τη κύρια δραστηριότητα του γραφείου μας που είναι η εκπόνηση Στατικών μελετών.

Για την ολοκλήρωση του στη τελική μορφή εργάσθηκαν οι συνεργάτες του γραφείου:

Οι Πολιτικοί Μηχανικοί:

Τάκης Κούμουλος, Δήμητρα Κούμουλου, Γιώργος Κούμουλος

Δημήτρης Αλεξάκης, Βασίλης Παπαζήσης, Σάσα Βασιλάκη

Βάλια Κότσιρα, Δέσποινα Νησίδη, Κατερίνα Μπούμπα

Παύλος Γεωργόπουλος, Σοφία Βεργίνη, Τριανταφύλλου Δημήτρης, Λεωνίδας Λατσός

 

Οι επιστημονικοί συνεργάτες για υποστήριξη προγραμματιστική, σχεδιαστική, σύνταξη κειμένων του manual κ.λ.π.:

Έυη Σωτηρίου, Στεφανία Σταυροπούλου, Μαρία Κλαψή

Κατερίνα Χριστιανοπούλου, Τριανταφύλλου Δημήτρης, Ζαφειρούλα Πολυζογοπούλου

 

Επίσης από την συνεργάτιδα του γραφείου Κατερίνα Χριστιανοπούλου έγιναν:

1. Η σχεδίαση (design) και κατασκευή της ιστοσελίδας (web design).
2.
Η σχεδίαση (design) ολόκληρου του υποστηρικτικού έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού (ενημερωτικό φυλλάδιο, manual προγράμματος, τεχνικό φυλλάδιο).
3.
Η σύνθεση και η δημιουργία video με την αναλυτική παρουσίαση των εφαρμογών του Τεχνικού Φυλλαδίου.

 

Παράλληλα το Oplismos διαμορφώνει αυτόματα:

  • Καταλόγους οπλισμού ανά στοιχείο, ανά στάθμη και έργο (17 επιλογές καταλόγων σε Α4 ή Α3).
  • Ειδικούς πίνακες κοπής ανά στάθμη και έργο, απαραίτητοι για το στάδιο κατασκευής των οπλισμών
    (6 επιλογές πινάκων σε Α4 ή Α3).
  • Πίνακες προμέτρησης υλικών (σκυρόδεμα, οπλισμοί, επιφάνεια ξυλοτύπων κ.λ.π.).

Αυτόματη εύρεση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών (ροπές αδρανείας, κύριοι άξονες, ακτίνες αδρανείας, συντεταγμένες πυρηνικών σημείων κ.λ.π.) κάθε διατομής, στις περιπτώσεις: διατομή σκυροδέματος, ιδεατή διατομή, διατομή Netto και ράβδων οπλισμού, για χρήση στα μοντέλα ανάλυσης.

Ακριβής σχεδιαστική απόδοση της έλλειψης αδρανείας των κυρίων αξόνων της κυρτής διατομής, του πυρήνα κ.λ.π. κάθε διατομής.

Με το Oplismos είναι δυνατή η ταχύτατη επανασχεδίαση των διατομών των υποστυλωμάτων - τοιχωμάτων - δοκών κ.λ.π. που προκύπτουν από τις αναλύσεις οιουδήποτε προγράμματος και παρουσιάζονται σχεδιαστικά από αυτό.

Σοβαρή διευκόλυνση παρέχεται στον κατασκευαστή εξασφαλίζοντάς του ενδιάμεσους και τελικούς καταλόγους οπλισμών και κοπής, καθώς και τη δυνατότητα σχεδίασης των αντίστοιχων διατομών κατά την διάρκεια της κατασκευής και της παράδοσης (ως κατασκευάσθη). Επιπρόσθετα του διασφαλίζει καλύτερη επικοινωνία με τα συνεργεία κατασκευής μέσω των σχεδιαζόμενων λεπτομερειών.

 

Ειδικότερα το OPLISMOS αντιμετωπίζει:

Διατομές Υποστυλωμάτων - Τοιχωμάτων οιασδήποτε μορφής

 

Τοίχωμα Κτιρίου 7 οροφ. με 1 υπόγειο

 

Μανδύες Υποστυλωμάτων - Τοιχωμάτων οιασδήποτε μορφής

 

Ενισχύσεις Υποστυλωμάτων Κτιρίου ΕΛ.ΤΑ.

 

Διατομές δοκών οιασδήποτε μορφής (σχεδίαση, γεωμετρικά χαρακτηριστικά και κατάλογοι συνδετήρων ανά άνοιγμα). Συμπαγείς πλάκες, πλάκες με διάκενα, ορθογωνικής ή πολυγωνικής μορφής και πλάκες με νευρώσεις (σχεδίαση διατομών).
Διατομές προεντεταμένων δοκών (σχεδίαση, γεωμετρικά χαρακτηριστικά και κατάλογοι χαλαρού οπλισμού ανά άνοιγμα). Πλάκες θεμελίωσης και επικάλυψης δεξαμενών (σχεδίαση διατομών και κατάλογοι οπλισμού κατά περίπτωση).
Διατομές υψίκορμων δοκών (σχεδίαση, γεωμετρικά χαρακτηριστικά και κατάλογοι οπλισμών ανά άνοιγμα). Στέγες από πτυχωτούς φορείς (σχεδίαση διατομών).


Δοκός Ανοίγματος 22.00 m (EΛ.TA.)

 

Πλάκα με Διάκενα

Συνδετήριες δοκοί οιασδήποτε διατομής (σχεδίαση, γεωμετρικά χαρακτηριστικά και κατάλογοι οπλισμών ανά άνοιγμα). Γέφυρες οπλισμένου σκυροδέματος, ενός, δύο ή περισσοτέρων ανοιγμάτων (σχεδίαση διατομών και κατάλογοι οπλισμού κατά περίπτωση).
Πεδιλοδοκοί (σχεδίαση, γεωμετρικά χαρακτηριστικά και κατάλογοι συνδετήρων ανά άνοιγμα). Γέφυρες κιβωτοειδούς μορφής (σχεδίαση, κατάλογοι οπλισμών).
Πλάκα γενικής κοιτοστρώσεως (σχεδίαση διατομών και κατάλογοι οπλισμού κατά περίπτωση). Αγωγοί κιβωτοειδούς μορφής - δίδυμοι, τρίδυμοι, κ.λ.π. (σχεδίαση, κατάλογοι οπλισμών).
Πάσσαλοι (σχεδίαση, κατάλογοι οπλισμών και γεωμετρικά χαρακτηριστικά). Βάθρα γεφυρών (σχεδίαση, γεωμετρικά χαρακτηριστικά, κατάλογοι οπλισμών).


Κιβωτοειδής Οχετός 6.00 x 3.50 m

 

Δίδυμος Κιβωτοειδής Οχετός 7.00 x 3.90 m

 

Σιλό ορθογωνικής, κυκλικής ή πολυγωνικής διατομής (σχεδίαση, κατάλογοι οπλισμών). Τοίχοι αντιστήριξης (σχεδίαση, κατάλογοι οπλισμών).
Δεξαμενές υγρών (ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής) και υδατόπυργοι (σχεδίαση, κατάλογοι οπλισμών). Κλίμακες (σχεδίαση, κατάλογοι οπλισμών).


Τοίχος Αντιστήριξης

 

Σύνθετο Τοίχωμα Κτιρίου 8 ορόφ. με 3 υπόγεια

 

Πως θα δουλέψετε με το OPLISMOS:

1. Εισαγωγή των προδιαγραφών της μελέτης μέσω του ορισμού των στοιχείων του έργου (ταυτότητα έργου, ανάδοχος κ.λ.π.), των υλικών (ποιότητα σκυροδέματος και χάλυβα, διάμετροι ράβδων κ.λ.π.), των επικαλύψεων του οπλισμού, των απαιτήσεων πλαστιμότητας κλπ.

2. Εισαγωγή των σχεδιαστικών παραμέτρων με τον ορισμό των κλιμάκων των σχεδίων (π.χ. 1:10, 1:20, 1:50, κ.λ.π.) και αυτόματη ή επιλεκτική προσαρμογή του μεγέθους των κειμένων ανάλογα με την κλίμακα, των απαραιτήτων μονάδων μέτρησης (m, cm ή mm) κ.λ.π.

3. Εισαγωγή του αριθμού και του υψομέτρου των σταθμών όπου διατάσσονται οι προς σχεδίαση διατομές.

  


4.
Επιλογή τύπου διατομής από τον κατάλογο των 19 τυπικών διατομών (ορθογωνική, κυκλική, τύπου Π, κιβωτοειδής κ.λ.π.) με ορισμό των διαστασεών της. 

5. Διαμόρφωση διατομής οιασδήποτε μορφής: α) με την εισαγωγή των συντεταγμένων των κορυφών της και β) με τη σχεδίαση της διατομής στο AutoCAD και την άμεση μεταφορά της στο Oplismos.

6. Πρωτότυπη τοποθέτηση οπλισμού Διαμήκων Ράβδων, με ορισμό των στοιχείων τους (μορφή, διάμετρος, αριθμός, αποστάσεις τοποθέτησης).
Ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων μορφών των ράβδων (ευθύγραμμες, καμπτόμενες, κ.λ.π.) είναι 23, με δυνατότητα παραγωγής απείρων τύπων για κάθε μορφή.

7. Πρωτότυπη τοποθέτηση οιασδήποτε μορφής Συνδετήρων, Πλεγμάτων – Μανδυών, με ορισμό των στοιχείων τους (κατηγορία, διάμετρος, αριθμός, αποστάσεις τοποθέτησης).
Ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων κατηγοριών των συνδετήρων (συνδετήρες κλειστοί με άγκιστρα, ανοικτοί με άγκιστρα, ανοικτοί χωρίς άγκιστρα, κυκλικοί, συγκολλητοί, κ.λ.π.) είναι 36, με δυνατότητα παραγωγής απείρων τύπων αναπτυγμάτων συνδετήρων για κάθε κατηγορία.

  

 

8. Τριδιάστατη απεικόνιση ( 3D ) των δομικών στοιχείων εξασφαλίζοντας τον άμεσο έλεγχο της επιθυμητής τοποθέτησης ράβδων και συνδετήρων. Επιπρόσθετα επιτυγχάνεται σαφής αντίληψη των δυσκολιών που δημιουργεί η πυκνή τοποθέτηση των οπλισμών στην διαμόρφωση του κόμβου υποστυλώματος - δοκού, καθώς και στην περιοχή των αναμονών τους με τις ράβδους οπλισμού του επόμενου ορόφου.

 

3D Απεικόνιση Σύνθετου Τοιχώματος                                                   3D Απεικόνιση Σταυροειδούς Διατομής

 

9. Δυνατότητα υπολογισμού των γεωμετρικών χαρακτηριστικών κάθε διατομής υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων, δοκών κ.λ.π. (ονομαστική διατομή, ιδεατή, netto κ.λ.π.). Αυτόματα υπολογίζονται και σχεδιάζονται οι ροπές αδρανείας, οι κύριοι άξονες, οι ακτίνες αδρανείας, οι συντεταγμένες των πυρηνικών σημείων, η έλλειψη αδρανείας, η κυρτή διατομή, ο πυρήνας διατομής κ.λ.π.
Η εύρεση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών είναι αναγκαία για την ορθή διαμόρφωση του μοντέλου της κατασκευής.
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα επίλυσης ειδικών προβλημάτων στην αντοχή των υλικών.

 

Κύρια Προεντετ. Δοκός Ανοίγματος 33.00 m                   Γεωμετρικά Χαρ/κά Δοκού

10. Δυνατότητα υπολογισμού των προμετρητικών στοιχείων (όγκος σκυροδέματος, επιφάνεια ξυλοτύπου, βάρος οπλισμού) άμεσα για κάθε διατομή και αυτόματη αναπροσαρμογή αυτών κατά την διαμόρφωση της διατομής ή μετά από κάθε τροποποίηση της σε διαστάσεις ή οπλισμούς.

11. Αυτόματη διαμόρφωση καταλόγων οπλισμού (ράβδων, συνδετήρων, μανδυών - πλεγμάτων) σύμφωνα με τους κανονισμούς ανα στοιχείο, ανά στάθμη και έργο.
Κατά την διαμόρφωση των διατομών παρέχεται η σημαντική δυνατότητα τροποποίησης των μηκών των ράβδων και των συνδετήρων από τον μελετητή, με αποτέλεσμα την σημαντική οικονομία στο έργο με την ελαχιστοποίηση της φθοράς (ρετάλια) του σιδηρού οπλισμού.

12. Αυτόματη διαμόρφωση ειδικών καταλόγων κοπής και κατασκευής οπλισμού με αυτόματα μηχανικά μέσα ή δια χειρός ανα στοιχείο, ανά στάθμη και έργο. Αφορά κυρίως σε κέντρα επεξεργασίας και διαθέσεως χάλυβα. Δίδονται μήκη, γωνίες, διάμετρος τυμπάνου, μήκη τόξων, ολικά μήκη κοπής, κ.λ.π.

13. Ευέλικτη διαμόρφωση και εκτύπωση των φύλλων σχεδίασης, ανάλογα με τις απαιτήσεις της παρουσίασης των λεπτομερειών του οπλισμού των διατομών κ.λ.π. Δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης.

   


14.
Εκτύπωση των ήδη διαμορφωμένων Καταλόγων Οπλισμού και των Φύλλων Σχεδίασης.
Δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης.

15. Πλήρης συνεργασία του OPLISMOS με το σχεδιαστικό πρόγραμμα AutoCad.

Επισημαίνεται ότι στο πρόγραμμα είναι δυνατή η εισαγωγή οιασδήποτε ποιότητας σκυροδέματος και χάλυβα, καθώς και διαμέτρου των οπλισμών βάσει ευρωπαϊκών ή άλλων κανονισμών.

 

 

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες από τις πολυπληθείς δυνατότητες του προγράμματος:

Δυνατότητα ταυτόχρονης εργασίας στο ίδιο αρχείο από δύο ή περισσότερους χρήστες (ένωση αρχείων), με αποτέλεσμα τη μέγιστη συντόμευση του χρόνου παράδοσης της εργασίας.
Αρίθμηση και επαναρίθμηση των τύπων οπλισμού σε οποιοδήποτε στάδιο της μελέτης.
Εισαγωγή φυτευτών υποστυλωμάτων σε οποιαδήποτε στάθμη.
Δυνατότητα ομαδοποίησης ομοίων συνδετήρων τόσο στην οθόνη σχεδίασης όσο και στους καταλόγους οπλισμού.
Δυνατότητα διαμόρφωσης υποστυλωμάτων διαφορετικού ύψους στην ίδια στάθμη (π.χ. εσωτερικός εξώστης). Επιλεκτικές - ομαδικές διορθώσεις δεδομένων (μορφή, αναμονές, αρίθμηση, κείμενο) στον ήδη τοποθετημένο οπλισμό.
Αντιγραφή των στοιχείων μίας στάθμης, στο σύνολο τους η με επιλογή ορισμένων από αυτά, σε οποιαδήποτε άλλη στάθμη. Σε στάθμες με διαφορετικό ύψος γίνεται αυτόματη προσαρμογή των αναπτυγμάτων του μήκους των ράβδων και του αριθμού των συνδετήρων. Δημιουργία φύλλων σχεδίασης (οιασδήποτε διάστασης) των διαμορφωμένων διατομών με πολλαπλούς συνδυασμούς σύνθεσης (διαφορετικές κλίμακες σχεδίασης διατομών, σχεδίαση διατομών και αντίστοιχης καθ’ ύψος τομής, σχεδίαση συνολικής καθ΄ύψος τομής, κ.λ.π.).
Αντιγραφή και τροποποίηση διατομής στην ίδια στάθμη π.χ. εάν υποστύλωμα 60/60 τροποποιείται σε 65/65, γίνεται αυτόματη προσαρμογή των αποστάσεων των ράβδων και των αναπτυγμάτων των συνδετήρων.
 

 

Συνολική Καθ’ ύψος Τομή Υποστυλώματος

 

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται βιβλιοθήκη που περιέχει περισσότερες από 300 διατομές υποστυλωμάτων - τοιχωμάτων κ.λ.π., με προτάσεις όπλισης και δυνατότητα “δανεισμού” και μεταφοράς αυτών σε αρχείο προς περαιτέρω επεξεργασία. Οι διατομές της Βιβλιοθήκης διαστασιολογήθηκαν σε μονοαξονική, διαξονική κάμψη κ.λ.π., με κριτήρια:

1. Το προτεινόμενο μέγιστο αξονικό φορτίο

NRd = (0.30 - 0.50) * fcd * Ac ( για τα υποστυλ.)
NRd = (0.20 - 0.35) * fcd * Ac (για τα τοιχ.)

2. Για τα υποστυλώματα ως ελάχιστο ποσοστό οπλιμού το 4%ο ανά παρειά διατομής, ως μέγιστο το 20%ο - 25%ο της διατομής και ως μέγιστη βράχυνση σκυροδέματος EC = 2.5%ο

3. Για τα τοιχώματα: i) ως ελάχιστο ποσοστό ανά άκρο το 2%ο της συνολικής διατομής, ii) για τα “κρυφά” υποστυλώματα των τοιχωμάτων όπως οι οπλισμοί των υποστυλωμάτων, iii) για τον κορμό των τοιχωμάτων ως ελάχιστο ποσοστό το 5%ο και ως μέγιστη βράχυνση σκυροδέματος EC = 2%ο

4. Την ορθή σκυροδέτηση εξαρτώμενη από την συνολική διάταξη των ράβδων οπλισμού των υποστυλωμάτων στην περιοχή των αναμονών καθώς και τη δυνατότητα διαμόρφωσης κόμβου υποστυλώματος -δοκού. Οι διατομές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προδιαστασιολόγηση.
Υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης αρχείων βιβλιοθηκών με καταχωρήσεις επιλεγμένων διατομών (π.χ. βιβλιοθήκη τοιχείων, βιβλιοθήκη δοκών κ.λ.π.).
Δυνατότητα άμεσου υπολογισμού του μέγιστου αξονικού φορτίου της διατομής

NRd = 0.85 * fcd * Ac + fyd * As

καθώς και του προτεινόμενου μέγιστου αξονικού φορτίου

NRd= (0.30 - 0.50) * fcd * Ac (για τα υποστυλ.)
NRd= (0.20 - 0.35) * fcd * Ac (για τα τοιχ.)
όπου NRd ≥ Νsd=1.35G + 1.50Q

για την τελική διαμόρφωση της διατομής (προδιαστασιολόγηση) σύμφωνα με την εμπειρία μας στις σεισμογενείς περιοχές.


Αυτόματη διαμόρφωση καταλόγων οπλισμού (ράβδων, συνδετήρων, μανδυών - πλεγμάτων), σύμφωνα με τους κανονισμούς ανα στοιχείο, ανά στάθμη και έργο.
Κατά την διαμόρφωση όμως των διατομών παρέχεται η σημαντική δυνατότητα τροποποίησης των μηκών των ράβδων και των συνδετήρων από τον μελετητή, με αποτέλεσμα την σημαντική οικονομία στο έργο με την ελαχιστοποίηση της φθοράς (ρετάλια) του σιδηρού οπλισμού.

Αυτόματη διαμόρφωση ειδικών καταλόγων κοπής και κατασκευής οπλισμού με αυτόματα μηχανικά μέσα ή δια χειρός ανα στοιχείο, ανά στάθμη και έργο. Απευθύνονται κυρίως σε κέντρα επεξεργασίας και διαθέσεως χάλυβα. Δίδονται μήκη, γωνίες, διάμετρος τυμπάνου, μήκη τόξων, ολικά μήκη κοπής, κ.λ.π.


 

 
Copyright © 2013 - 2024 OPLISMOS | Σχεδιαστικό Πρόγραμμα | Πάτρα